Beton asfaltowy

Firma jest producentem:

  • mieszanek mineralno-asfaltowych na wszystkie warstwy konstrukcyjne dróg dla kategorii KR1-KR7 zgodnie z wytycznymi technicznymi WT2 i WT ZDW Katowice
  • mieszanek mineralno-asfaltowych z wykorzystaniem destruktu asfaltowego dozowanego na gorąco – dzięki zachowaniu reżimu technologicznego i wykorzystaniu nowoczesnych technologii spełnia ona wszystkie normy dla mas stosowanych przy budowie dróg wg WT 2

Najwyższą jakość produkcji zapewnia kontrola nad całym łańcuchem dostaw materiałów , wysoko wykwalifikowana kadra oraz stały monitoring jakości produktu realizowany przez nasze laboratorium.
Nasza wytwórnia objęta jest systemem Zakładowej Kontroli Produkcji , który certyfikowany jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Zapewniamy fachowe doradztwo dotyczące zastosowania naszych produktów.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Zakładzie Produkcji Betonów w Zdzieszowicach:
tel. +48 77 40 64 570
faks. +48 77 40 64 579