Oferta

 • Budownictwo drogowe

  21 grudnia, 2016


  Oferujemy kompleksowe wykonanie robót w zakresie budownictwa drogowego, które obejmują między innymi: budowę dróg, parkingów, chodników, placów, mostów, wiaduktów itp.  Rozwinięty park maszynowy oraz fachowa kadra pracowników pozwala nam wykonać najbardziej skomplikowane zlecenia. Ponadto  nasza firma posiada Wytwórnię Mas Bitumicznych, która produkuje mieszanki mineralno-bitumiczne do warstw podbudowy, wiążącej, ścieralnej i SMA oraz Wytwórnię Betonu Towarowego.

  więcej
 • Budownictwo przemysłowe

  21 grudnia, 2016


  Oferujemy kompleksowe wykonanie robót w zakresie obiektów przemysłowych i mieszkaniowych oraz wszelkiego rodzaju roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe.

  więcej
 • Instalacje Wod-Kan

  21 grudnia, 2016


  Oferujemy kompleksowe wykonanie robót w zakresie: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólno-spławnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz sieci wodociągowe.

  więcej
 • Prefabrykaty

  21 listopada, 2016


  Jesteśmy producentem studni kanalizacyjnych betonowych i żelbetowych typu BS łączonych na uszczelkę gumową o średnicach : 800, 1000, 1200 i 1500 mm oraz studzienek betonowych dla wpustów drogowych o średnicy 500 mm. Produkcja studni odbywa się zgodnie z normą PN-EN 1917 :2004/ AC:2009 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu zbrojonego

  więcej
 • Utylizacja, kruszenie i recykling materiałów budowlanych

  20 grudnia, 2016


  Oferujemy usługi związane z utylizacją odpadów budowlanych, kruszenia gruzu betonowego i żelbetonowego oraz recykling materiałów budowlanych.

  więcej