Produkcja

 • Beton asfaltowy

  21 listopada, 2016


  Firma jest producentem: mieszanek mineralno-asfaltowych na wszystkie warstwy konstrukcyjne dróg dla kategorii KR1-KR7 zgodnie z wytycznymi technicznymi WT2 i WT ZDW Katowice mieszanek mineralno-asfaltowych z wykorzystaniem destruktu asfaltowego dozowanego na gorąco – dzięki zachowaniu reżimu technologicznego i wykorzystaniu nowoczesnych technologii spełnia ona wszystkie normy dla mas stosowanych przy budowie dróg wg WT 2 Najwyższą jakość

  więcej
 • Prefabrykaty

  21 listopada, 2016


  Jesteśmy producentem studni kanalizacyjnych betonowych i żelbetowych typu BS łączonych na uszczelkę gumową o średnicach : 800, 1000, 1200 i 1500 mm oraz studzienek betonowych dla wpustów drogowych o średnicy 500 mm. Produkcja studni odbywa się zgodnie z normą PN-EN 1917 :2004/ AC:2009 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu zbrojonego

  więcej
 • Beton towarowy

  21 listopada, 2016


  Firma jest producentem najwyższej jakości betonu towarowego w tym betonów specjalistycznych chemoodpornych i hydrotechnicznych. Posiadamy nowoczesną wytwórnię firmy ZREMB o wydajności 60 m3/h wyposażoną również w instalację grzewczą umożliwiającą produkcję betonu w warunkach obniżonych temperatur. W swoim zakresie realizujemy transport oraz usługę pompowania betonu. Produkcja betonu towarowego odbywa się zgodnie z normą PN-EN 206-1: 2014-4

  więcej