Firma

O nas

Technical Solutions  Sp. z o.o. zatrudnia ponad 250 wykwalifikowanych pracowników oraz posiada duże doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych, drogowych oraz instalacyjnych, jak również duży potencjał w zakresie sprzętu oraz środków transportu, począwszy od ciężkiego sprzętu w postaci koparek, spycharek, równiarek, walców do robót ziemnych i drogowych, rozścielaczy, frezarek do nawierzchni asfaltowych jak i zespołu maszyn do wykonywania stabilizacji, po środki transportu tj. wywrotki pięcio, cztero i trzy osiowe oraz betonomieszarki, jak i pompy do podawania betonu.

Firma wykonuje następujące zakresy prac

 • Budownictwo w zakresie infrastruktury: budowy dróg, mostów, wiaduktów
 • Budownictwo w zakresie infrastruktury uzbrojenia podziemnego, jak budowa kanalizacji, wodociągów, linii energetycznych itp.
 • Stabilizacje i recyklingi MC i MCE
 • Budownictwo w zakresie obiektów przemysłowych i mieszkaniowych.
 • Utylizację odpadów budowlanych

Firma jest producentem

 • Prefabrykatów żelbetonowych,
 • Prefabrykatów studni kanalizacyjnych,
 • Betonów towarowych, w tym betonów specjalistycznych chemoodpornych i hydrotechnicznych,
 • Betonów asfaltowych, w tym SMA,
 • Kruszyw.

Firma nadzoruje i projektuje własne receptury do produkcji betonów i mas bitumicznych, a nadzór nad ich jakością prowadzony jest przez własne laboratorium, wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia laboratoryjne stosowane w technice betonów i betonów asfaltowych. Laboratorium wykonuje badania i ekspertyzy w zakresie nośności gruntów, jakości betonów, w tym również betonów asfaltowych i SMA przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń i sprzętu laboratoryjnego.

Wyszkolona kadra techniczna oraz posiadany nowoczesny specjalistyczny park maszynowy umożliwiają zrealizowanie każdego przedsięwzięcia z należytą starannością i sumiennością.

Firma nagrodzona między innymi certyfikatem “Przedsiębiorstwo Fair Play” za rok: 2005 i 2006 oraz Złotym Certyfikatem 2007, 2008 i Złotą Statuetką Laureata 2009.

Firma w prowadzonej działalności gospodarczej kieruje się jasnymi i przejrzystymi zasadami, świadczącymi jednocześnie o tym, że jest rzetelnym osiągającym dobre wyniki finansowe kontrahentem, czego wyrazem są liczne nagrody i wyróżnienia jak:

 • “Polski Sukces” 2005 (wyróżnienie), 2006 i 2007 (statuetka Laureata), “Lider Polskiego Sukcesu” 2008;
 • “Przedsiębiorstwo Fair Play” 2005, 2006 oraz Złoty Certyfikat 2007, 2008, Laureat Złotej Statuetki 2009;
 • “Gazela Biznesu” 2005, 2006, 2007, 2008;
 • “Orzeł Śląskiego Biznesu” nagroda przyznana w 2006r;
 • “Firma Bliska Środowisku” 2006 i 2007;
 • “Certyfikat Dobroczynności” 2007;
 • “Eurocertyfikat” 2007 w kategorii Certyfikat Wiarygodności Firmy;
 • Wyróżnienie w rankingu prowadzonym przez Gazetę Prawną “Wehikułu Czasu” 2007;
 • Najbardziej efektywna firma w województwie opolskim za rok 2006 w rankingu prowadzoną przez Gazetę Bankową oraz firmę Dun&Bradstreet Poland;
 • Laureat rankingu spółek o największym wzroście wartości “Diamenty Forbesa” 2007 i 2010;
 • “Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji” 2007;
 • Nagroda ZPP “DOBRA FIRMA 2021”;
 • “Gazela Biznesu” 2020;