Aktualności

Gazela Biznesu 2021

 • Gazela Biznezu 2020

  28 kwietnia, 2021


  więcej
 • DOBRA FIRMA 2021

  28 kwietnia, 2021


  więcej
 • Przebudowa drogi powiatowej 5024 S (ul. Traugutta) w Pszowie

  6 sierpnia, 2020


  W  lipcu bieżącego roku podpisaliśmy kilka nowych umów na realizację kolejnych zadań. Jedną z nich jest „Przebudowa drogi powiatowej 5024S ( ul. Traugutta) w Pszowie” której Inwestorem jest Starostwo Powiatowe a ściślej mówiąc z Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląski z siedzibą w Syryni. Wartość zadania opiewa na kwotę 3.588.327,44 zł w ramach której zostanie

  więcej
 • Gmina Pilchowice

  14 maja, 2020


  W miejscowości Pilchowice realizujemy kolejne Nasze kontrakty, które zostały podpisane z końcem ubiegłego 2019 roku. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice – etap II”, którego Inwestorem jest Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., wartość zadania wynosi 6.854.175,27 zł brutto. Drugie zadanie, które realizujemy na terenie Pilchowic to „Przebudowa nawierzchni

  więcej
 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski

  20 kwietnia, 2020


  „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach powyższego projektu podpisaliśmy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim dwa kontrakty: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim – Etap III” Wartość kontraktu wynosi: 14

  więcej
 • “Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” w zakresie: “Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem”

  25 października, 2019


  Wystartowała przebudowa dróg na terenie Parku Przemysłowego Metalchem w Opolu. Zmodernizowanych ma być łącznie około 7 kilometrów jezdni. Prace na terenie Metalchemu trwają od kilku tygodni. Na odcinkach objętych pracami trwają roboty rozbiórkowe starych dróg za pomocą specjalnego sprzętu, rozkuwane są płyty betonowe, a następnie wykonywana jest podbudowa pod nowe, szersze drogi.  Wzdłuż nowych dróg

  więcej
 • Nowe Kontrakty

  7 maja, 2019


  W ostatnim czasie Nasza firma podpisała kilka nowych umów na realizację następujących zadań:   “Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680 O na odcinku Obwodnica Nysy – Wyszków Śląski” Zamawiający: Powiat Nyski, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa Wartość  zadania wynosi: 7.389.506,83 zł brutto   “Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska -Biedaszka w m. Stare Siołkowice

  więcej
 • Podpisanie umowy z Gminą Izbicko

  14 lutego, 2019


  W dniu 04.02.2019r. podpisaliśmy umowę z Gminą Izbicko na zadanie pn.: ” Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: Eichendorfa i Z.Nałkowskiej w miejscowości Otmice”. Wartość zadania wynosi: 1.299.622,02 zł

  więcej
 • Kontrakt pn.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz” realizowana w ramach Projektu nr POIS.02.03.00-00-0197/16.

  21 stycznia, 2019


  W roku 2018 została uroczyście podpisana umowa z Zamawiającym – Gminą Lubomia z siedzibą przy ul. Szkolnej 1 w Lubomi, na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz”. Planowany całkowity koszt realizacji kontraktu wynosi 34.282.983,82 zł brutto Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubomia z odprowadzeniem ścieków

  więcej
 • Umowy z Gminą Kędzierzyn-Koźle

  21 września, 2018


  W ostatnim czasie podpisaliśmy kilka umów na łączną kwotę 10.431.120,34 zł brutto  z Gminą Kędzierzyn-Koźle  z siedzibą przy  ul. Grzegorza Piramowicza 32,  47-200 Kędzierzyn-Koźle  na  wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań : “Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z Al. Lisa”. Wartość zadania wynosi: 5.756.645,26 

  więcej
 • Umowa z Miastem Zabrze – Miejskim Zarządem Dróg i Infrastruktury Informatycznej i Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

  21 września, 2018


  W dniu 08.05.2018r. podpisaliśmy umowę z Miastem Zabrze – Miejskim Zarządem Dróg i Infrastruktury Informatycznej z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze i Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 215, na realizację zadania pn. “ Budowa i rozbudowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ul. Mikulczyckiej

  więcej
 • Umowa z Powiatem Wodzisławskim – Powiatowym Zarządem Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni

  8 marca, 2018


  W dniu 26.02.2018r. podpisaliśmy umowę z Powiatem Wodzisławskim ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl. – Powiatowym Zarządem Dróg  w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni ul. Raciborska 3,44-361 Syrynia  na realizację zadania pn. “Przebudowa drogi nr 5000S ( ul. Górnicza – Kokoszycka w Wodzisławiu Śl.) – Etap II” z terminem realizacji  15 październik 2018r.  Wartość zadania

  więcej
 • Umowa z Gminą Walce

  8 stycznia, 2018


  W dniu 30.08.2017r. podpisaliśmy umowę z Gminą Walce z siedzibą przy  ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec -etap I” z terminem realizacji  wrzesień 2018r. Wartość zadania wynosi: 2.989.387,82 zł brutto.

  więcej
 • Umowa z MWiK w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.

  29 sierpnia, 2017


  W dniu 22.08.2017r. podpisaliśmy umowę z Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o. z siedzibą przy  ul. Filtrowej 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle na realizację zadania pn. “Budowa sieci kanalizacyjnych na osiedlu Blachownia ” z terminem realizacji  sierpień 201r. Wartość zadania wynosi: 9.283.902,58  zł brutto. Podpisanie umowy odbyło się przy udziale m. in. Pani Prezydent Kędzierzyna- Koźla Sabiny Nowosielskiej.

  więcej
 • Umowa z Gminą Kędzierzyn-Koźle

  29 sierpnia, 2017


  dniu 17.05.2017r. podpisaliśmy umowę z Gminą Kędzierzyn-Koźle  z siedzibą przy  ul. Grzegorza Piramowicza 32,  47-200 Kędzierzyn-Koźle  na  wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. “Rozbudowa cmentarza komunalnego na osiedlu Kuźniczka” . Wartość zadania wynosi: 5.325.769,79  zł brutto.

  więcej
 • Umowa z Gminą Ujazd

  29 sierpnia, 2017


  W dniu 18.07.2017r. podpisaliśmy umowę z Gminą Ujazd z siedzibą przy  ul. Sławięcickiej 19, 47-143 Ujazd na realizację zadania pn. ” Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka” zadanie nr 1 i nr 2 z terminem realizacji  sierpień 2018r. Wartość zadania nr 1 i 2 wynosi: 9.075.404,66  zł brutto.

  więcej
 • Umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu

  25 stycznia, 2017


  W dniu 21.08.2015r. podpisaliśmy umowę z Generalną Dyrekcją Dróg  Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 6 na realizację zadania pn. „ Wykonanie remontów nawierzchni dróg krajowych nr 88 i 94 na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 48 miesięcy” z terminem

  więcej