Gmina Pilchowice

W miejscowości Pilchowice realizujemy kolejne Nasze kontrakty, które zostały podpisane z końcem ubiegłego 2019 roku.

Jednym z nich jest zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice – etap II”, którego Inwestorem jest Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., wartość zadania wynosi 6.854.175,27 zł brutto.

Drugie zadanie, które realizujemy na terenie Pilchowic to „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach”. Zadanie to jest realizowanie dla Gminy Pilchowice, a wartość tego zadania wynosi 1.564.901,25 zł brutto.