Aktualności

Informacja o podpisywanych nowych kontraktach

Więcej

Realizacje

 • Roboty drogowe
 • Roboty mostowe
 • Stabilizacje i recykling
 • Roboty kanalizacyjne
 • Obiekty przemysłowe
 • Obiekty różne

Więcej

Oferta

 • Budowy infrastruktury w postaci: dróg, autostrad, mostów, wiaduktów itp.
 • Budownictwa przemysłowego
  robót inżynieryjnych i rekultywacji terenów.
 • Budownictwa wodnego i melioracyjnego.
 • instalacji wodnokanalizacyjnych i CO zewnętrznych,
  rozbiórek obiektów budowlanych,
  recyklingu odpadów budowlanych.

Więcej