Umowa z Gminą Walce

W dniu 30.08.2017r. podpisaliśmy umowę z Gminą Walce z siedzibą przy  ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec -etap I” z terminem realizacji  wrzesień 2018r. Wartość zadania wynosi: 2.989.387,82 zł brutto.