Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach powyższego projektu podpisaliśmy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim dwa kontrakty:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim – Etap III”

Wartość kontraktu wynosi: 14 976 322,55 zł brutto

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – centrum – Etap III”

Wartość kontraktu wynosi: 12 520 229,67 zł brutto