“Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” w zakresie: “Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem”

Wystartowała przebudowa dróg na terenie Parku Przemysłowego Metalchem w Opolu. Zmodernizowanych ma być łącznie około 7 kilometrów jezdni.

Prace na terenie Metalchemu trwają od kilku tygodni. Na odcinkach objętych pracami trwają roboty rozbiórkowe starych dróg za pomocą specjalnego sprzętu, rozkuwane są płyty betonowe, a następnie wykonywana jest podbudowa pod nowe, szersze drogi.  Wzdłuż nowych dróg mają być wykonane chodniki oraz ścieżki rowerowe. Pojawi się też nowe oświetlenie.

Ruszyły także prace związane ze starym wiaduktem nad torami, który będzie rozebrany i zastąpiony nowym.

Inwestycja ma być gotowa do końca 2020 roku a jej całkowity koszt opiewa na kwotę niespełna 35 mln zł