Kontrakt pn.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz” realizowana w ramach Projektu nr POIS.02.03.00-00-0197/16.

W roku 2018 została uroczyście podpisana umowa z Zamawiającym – Gminą Lubomia z siedzibą przy ul. Szkolnej 1 w Lubomi, na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz”.

Planowany całkowity koszt realizacji kontraktu wynosi 34.282.983,82 zł brutto

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubomia z odprowadzeniem ścieków
do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Raciborzu obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Sektor 0 przedsięwzięcia tj. na gruntach miejscowości Lubomia w rejonie ulicy Granicznej i Asnyka, w rejonie miejscowości Pogrzebień, gm. Kornowac, wzdłuż drogi powiatowej nr 3512S oraz na działkach położonych wzdłuż ulicy Brzeskiej miasta Racibórz.

Zakres rzeczowy:

Budowa sieci kanalizacyjnej: 4 960,5 m kanałów sanitarnych, 130 szt. studzienek rewizyjnych, 1 szt. studzienka rozprężna, 101 szt. studzienek przyłączeniowych, 10 szt. studni na rurociągach tłocznych, 4 szt. przydomowe przepompownie ścieków, 213 m rurociągów ciśnieniowych, 3 292 m rurociągów tłocznych, 935 m rurociągów sprężonego powietrza;
2 przepompownie sieciowe;
Zasilanie elektryczne przydomowych przepompowni ścieków.

2. Sektor 3 przedsięwzięcia tj. na gruntach miejscowości Lubomia w rejonie ulic: Tartakowej, Korfantego, Potockiej, Pogrzebieńskiej, Skłodowskiej i Szkolnej.

Zakres rzeczowy:

Budowa sieci kanalizacyjnej: 4 931,0 m kanałów sanitarnych, 147 szt. studzienek rewizyjnych, 2 szt. studzienek rozprężnych, 173 szt. studzienek przyłączeniowych, 21 szt. przydomowych przepompowni ścieków, 789 m rurociągów ciśnieniowych;
Zasilanie energetyczne przydomowych przepompowni ścieków.

3. Sektor 4 przedsięwzięcia tj. na gruntach miejscowości Lubomia w rejonie ulic: Nepomucena, Mickiewicza, Tartakowej, Fornalskiej, Kasztanowej oraz Leśnej.

Zakres rzeczowy:

Budowa sieci kanalizacyjnej: 5 118,0 m kanałów sanitarnych, 847 m kolektorów tłocznych,
1 631 m kolektorów ciśnieniowych, 122 szt. studzienek rewizyjnych betonowych, 21 szt. studzienek rozprężnych betonowych, 2 szt. studzienek rewizyjnych (na rurociągu tłocznym), 193 szt. studzienek przyłączeniowych, 42 szt. przydomowe przepompownie ścieków;
2 przepompownie sieciowe;
Roboty elektryczne przepompowni PL-3, PL-5;
Zasilanie energetyczne przydomowych przepompowni ścieków.

Łącznie w ramach projektu zostanie wybudowane około 21,78 km kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej oraz tłocznej).