Umowa z Gminą Kędzierzyn-Koźle

dniu 17.05.2017r. podpisaliśmy umowę z Gminą Kędzierzyn-Koźle  z siedzibą przy  ul. Grzegorza Piramowicza 32,  47-200 Kędzierzyn-Koźle  na  wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. “Rozbudowa cmentarza komunalnego na osiedlu Kuźniczka” . Wartość zadania wynosi: 5.325.769,79  zł brutto.