Umowy z Gminą Kędzierzyn-Koźle

W ostatnim czasie podpisaliśmy kilka umów na łączną kwotę 10.431.120,34 zł brutto  z Gminą Kędzierzyn-Koźle  z siedzibą przy  ul. Grzegorza Piramowicza 32,  47-200 Kędzierzyn-Koźle  na  wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań :

  1. “Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z Al. Lisa”. Wartość zadania wynosi: 5.756.645,26  zł brutto.
  2. “Wykonanie robót budowlanych w ramach pn.: PT i przebudowa ul. Marynarskiej – II postępowanie”. Wartość zadania wynosi: 1.657.532,21  zł brutto.
  3. “Przebudowa i rozbudowa ul. Wierzbowa w Kędzierzynie-Koźlu – II postępowanie”. Wartość zadania wynosi: 1.518.457,57  zł brutto.
  4. “Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. Elsnera – II postępowanie”. Wartość zadania wynosi: 1.498.485,30  zł brutto.