Umowa z Gminą Ujazd

W dniu 18.07.2017r. podpisaliśmy umowę z Gminą Ujazd z siedzibą przy  ul. Sławięcickiej 19, 47-143 Ujazd na realizację zadania pn. ” Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka” zadanie nr 1 i nr 2 z terminem realizacji  sierpień 2018r. Wartość zadania nr 1 i 2 wynosi: 9.075.404,66  zł brutto.