Nowe Kontrakty

W ostatnim czasie Nasza firma podpisała kilka nowych umów na realizację następujących zadań:

 

“Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680 O na odcinku Obwodnica Nysy – Wyszków Śląski”

Zamawiający: Powiat Nyski, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa

Wartość  zadania wynosi: 7.389.506,83 zł brutto

 

“Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska -Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – etap II”

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole

Wartość zadania wynosi: 2.263.087,95 zł brutto

 

“Budowy IV etapu drogi ulicy Przemysłowej w Prudniku, w ramach zadania budżetowego: „Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa”

Zamawiający: Gmina Prudnik ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik

Wartość zadania wynosi: 1 606 312,89 zł brutto