Przebudowa drogi powiatowej 5024 S (ul. Traugutta) w Pszowie

W  lipcu bieżącego roku podpisaliśmy kilka nowych umów na realizację kolejnych zadań. Jedną z nich jest „Przebudowa drogi powiatowej 5024S ( ul. Traugutta) w Pszowie” której Inwestorem jest Starostwo Powiatowe a ściślej mówiąc z Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląski z siedzibą w Syryni. Wartość zadania opiewa na kwotę 3.588.327,44 zł w ramach której zostanie całkowicie przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości niemal kilometra. Zakres robót obejmie m.in. wykonanie nawierzchni i konstrukcji jezdni, chodników, odwodnienia drogi oraz ścieżki rowerowej, a także oznakowanie pionowe i poziome i likwidację tunelu drogowego. Zadanie ma zostać ukończone do maja 2021r.