Umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu

W dniu 21.08.2015r. podpisaliśmy umowę z Generalną Dyrekcją Dróg  Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 6 na realizację zadania pn. „ Wykonanie remontów nawierzchni dróg krajowych nr 88 i 94 na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 48 miesięcy” z terminem realizacji do 20.08.2019r. Szacunkowa wartość kontraktu to: 1.779.225,75 zł brutto.;