Umowa z Miastem Zabrze – Miejskim Zarządem Dróg i Infrastruktury Informatycznej i Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W dniu 08.05.2018r. podpisaliśmy umowę z Miastem Zabrze – Miejskim Zarządem Dróg i Infrastruktury Informatycznej z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze i Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 215, na realizację zadania pn. “ Budowa i rozbudowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ul. Mikulczyckiej w Zabrzu”.  Wartość zadania wynosi: 4.966.353,84 zł brutto.