Podpisanie umowy z Gminą Izbicko

W dniu 04.02.2019r. podpisaliśmy umowę z Gminą Izbicko na zadanie pn.: ” Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: Eichendorfa i Z.Nałkowskiej w miejscowości Otmice”.

Wartość zadania wynosi: 1.299.622,02 zł