Umowa z Powiatem Wodzisławskim – Powiatowym Zarządem Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni

W dniu 26.02.2018r. podpisaliśmy umowę z Powiatem Wodzisławskim ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl. – Powiatowym Zarządem Dróg  w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni ul. Raciborska 3,44-361 Syrynia  na realizację zadania pn. “Przebudowa drogi nr 5000S ( ul. Górnicza – Kokoszycka w Wodzisławiu Śl.) – Etap II” z terminem realizacji  15 październik 2018r.  Wartość zadania wynosi: 4.176.288,34 zł brutto.