Budowa Baterii Koksowniczej nr 12 w ZK Zdzieszowice wraz z obiektami i instalacjami

„Budowa Baterii Koksowniczej nr 12 w ZK Zdzieszowice  wraz z obiektami i instalacjami”. Inwestor: Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. Powstańców Śląskich 1. Zakres robót obejmował m. in. : wykonanie robót ziemnych i fundamentowych wraz  z palowaniem obiektów baterii oraz wyburzenie i utylizację konstrukcji żelbetowych (zakres robót palowych obejmował również opracowanie technologii palowania wraz z projektem wykonawczym), budowę zrzutni koksu i kolektora ssawnego, budowę instalacji transportu pneumatycznego pyłu koksowniczego, budowę instalacji kolektora ssawnego z instalacją ssawną, budowę kanałów elektroenergetycznych, budowę dróg i placów, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Całkowita wartość Kontraktu wyniosła: 33.026.132,00 zł brutto.