“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz”

Na budowie w Lubomi trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni.