“Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Herberta oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego”

Kwiecień 2021 roku jest miesiącem w którym zakończyliśmy realizację kolejnej umowy dla Zamawiającego jakim była Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Zadanie pn.: “Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Herberta oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego” opiewało na kwotę 1.998.000,00 zł brutto i obejmowało m.in.:

  • w ulicy Jasińskiego przebudowę istniejącej sieci wodociągowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z zabudową studni kanalizacyjnych a także odtworzenie nawierzchni drogi i przebudowę istniejącej infrastruktury;
  • w ulicy Herberta budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem  drogi, przebudowę istniejących hydrantów podziemnych, budowę oświetlenia ulicznego oraz kanału teletechnicznego.