Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 46 w miejscowości Karczów

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 46 w miejscowości Karczów” (Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 94 i DK 46 w miejscowości Karczów), DK 46 i 94 – klasa drogi GP o obciążeniu 115kN/oś, kategoria ruchu KR6. Inwestor: Skarb Państwa  – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Opolu z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole. W ramach zadania  wykonano m. in. budowę ronda turbinowego,  czterowlotowego na skrzyżowaniu DK 94 i DK 46 o średnicy zewnętrznej 67,00 m ( 35,00+32,00), nawierzchnie z betonu asfaltowego w tym z SMA,  AC 11S w ilości ok. 29.080m2, wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem (CBGM) klasy C 5,0/6,0 w ilości ok. 9.029 m2, stabilizacja cementem o wytrzymałości C 0,4/0,5 w ilości ok. 20.350 m2,  montaż krawężników betonowych i kamiennych w ilości ok. 2.270 m, montaż obrzeży w ilości ok. 2.170 m, budowę ścieżki rowerowej w ilości ok. 2.747 m2, budowę chodnika w ilości ok. 160 m2, budowę oświetlenia, budowę kanalizacji deszczowej, budowę rowów drogowych. Całkowita wartość umowy wyniosła: 6.454.241,08 zł brutto.