Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północne

„Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północne” Kontrakt nr 3   w ramach Projektu pn. „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” wraz z robotami  dodatkowymi oraz uzupełniającymi. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, realizowane było o Warunki Kontraktowe FIDIC (RED FIDIC BOOK), na podstawie umowy zawartej z Miastem Zabrze z siedzibą w Urzędzie Miejskim   w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7 oraz Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 215. W ramach zadania wykonano m. in.   ok. 11 km  kanalizacji sanitarnej, ok. 15 km  kanalizacji deszczowej, ok. 400 m  sieci wodociągowej,  ok. 26.420 m2 nawierzchni z kostki brukowej oraz 61.400 m2 nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni. Całkowita wartość Kontraktu nr 3 wraz z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi wyniosła: 45.833.986,56 zł brutto.