Realizacja Kontraku pn.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz” realizowana w ramach Projektu nr POIS.02.03.00-00-0197/16.

Trwają prace przy budowie zbiorników  przepompowni sieciowych PL-1 oraz PL-2.