Remont wiaduktów drogowych w ciągu drogi nr 33 na terenie Arcelor Mittal Poland S.A w Zdzieszowicach

„Remont wiaduktów drogowych w ciągu drogi nr 33 na terenie Arcelor Mittal Poland S.A w Zdzieszowicach” w skład którego wchodził remont wiaduktów drogowych na 4 i 4A, remont ściany oporowej przy wiadukcie nr 4A, oraz wykonanie dwóch par schodów skarpowych wraz z robotami  dodatkowymi. Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 92. Zakres robót obejmował między innymi: rozbiórkę płyty głównej wiaduktów, nawierzchni drogowej, roboty ziemne, wykonanie nowych płyt pomostowych oraz płyt najazdowych. Zabezpieczenie konstrukcji betonowych masami PCC. Wykonanie nowych chodników, nawierzchni drogowej oraz barier mostowych wraz z barierami linowymi na dojazdach. Wykonano również ścianki szczelne ze ściągami stalowymi przy ścianie oporowej, wraz z remontem ściany oporowej poprzez torkretowanie. Całkowita wartość Kontraktu  wraz z robotami dodatkowymi wyniosła: 2.203.075,78 zł brutto.