Remonty, wymiana dróg krajowych nr 40, 38

Remonty, wymiana dróg krajowych nr 40, 38 – klasa drogi: G, kategoria drogi KR5. Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Oddział w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego. W ramach zadania wyremontowano odcinek o długości: ok. 18.000 m, w tym: nawierzchnię bitumiczną – warstwa ścieralna SMA 11 o gr. 4 cm: ok. 52.000 m2, warstwa ścieralna AC11S o gr. 5 cm: ok. 31.000 m2, warstwa wiążąca AC16W gr. 5-6 cm: ok. 33.000 m2 warstwa wyrównawcza AC 16W: ok. 10.500 t, nawierzchnia poboczy z destruktu bitumicznego: ok. 30.500 m2, oznakowanie poziome grubowarstwowe: ok. 6.700 m2, geosiatka: ok. 40.000 m2, regulacja wysokościowa kratek ściekowych, wpustów bocznych kanalizacji deszczowej, włazów studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, zaworów urządzeń obcych;
Całkowita wartość w/w zadań wyniosła: 11.135.370,22 zł brutto.