Roboty budowlane w ramach realizowanego zadania pn. ” Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej instalacji do regeneracji olejów przepracowanych

 

   

Inwestor:  Flukar Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13, 40-007 Katowice.