Rozbudowa biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków dla ZK Zdzieszowice

„Rozbudowa biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków dla ZK Zdzieszowice”. Inwestor: Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. Powstańców Śląskich 1. Przedmiotem zamówienia  była  rozbudowa istniejącej biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków komunalnych i koksowniczych w jeden kompleks technologiczny. Zakres robót obejmował również wykonanie remontów obiektów podczyszczalni ścieków koksowniczych, w tym: zbiorników denitryfikacji, zbiorników nitryfikacji, kolektora ścieków przemysłowych, sieci wodociągowej, budynku sterowni, budynku odwadniania osadów, budynku krat,  budynku kotłowni, piaskowników oraz budowę nowej stacji elektroenergetycznej zasilającej obiekty oczyszczalni po modernizacji.  Całkowita wartość Kontraktu wyniosła: 22.353.580,00 zł brutto.