Zakończone realizacje w Kędzierzynie-Koźlu w 2018r.

Pod koniec ubiegłego 2018 roku w Kędzierzynie-Koźlu zrealizowaliśmy dwa zadania:
1. Zadanie pn.: “Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z Al. Lisa”. Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. Wartość zadania wynosi: 5.756.645,26 zł brutto.
2. Zadanie pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu.-ETAP II”. Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu ul.Skarbowa 3E, 47-230 Kędzierzyn-Koźle. Wartość zadania wynosi: 3.248.730,94 zł brutto.